Pensionförsäkringen i Finland år 2022

Arbetspension, folkpension och garantipension 2023

I figuren är arbetspensionen 50 procent av lönen och pensionstagaren bor ensam. I kommunalbeskattningen används den genomsnittliga kommunskatteprocenten (7,38 %).

Arbetspension, folkpension, garantipension och bostadsbidragår 2023

I figuren är arbetspensionen 50 procent av lönen och pensionstagaren bor ensam. I kommunalbeskattningen används den genomsnittliga kommunskatteprocenten (7,38 %). Bostadsbidraget har beräknats utgående från antagandet att boendekostnaden är 555 euro i månaden (uppskattad genomsnittlig boendekostnad år 2023).

Socialförsäkringen år 2022

Aktörerna inom pensionssystemet

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.