Ledning

Pensionsskyddscentralens ledningsgrupp har sex medlemmar. De är verkställande direktören, linjedirektörerna, kommunikationsdirektören och en personalrepresentant.

E-postadresser har formen fornamn.efternamn@etk.fi. Fotografier på ledningen kan du ladda ner ur vår bildbank.

 

Mikko Kautto

Verkställande direktör

Politices doktor, docent

Tel. 029 411 2185 | 040 740 8095

Ordförande i Arek Oy:s styrelse. En av Paltas medlem i Finlands Näringsliv EK:s representantskap år 2023.

Läs mer

Katri Raatikainen

Direktör, verkställande direktörens ställföreträdare

Filosofie magister

Registertjänster och administration

Tel. 029 411 2281 | 050 542 1359

Suppleant i Arek Oy:s styrelse

Läs mer

Karoliina Kiuru

Direktör

Juris kandidat

Juridiska ärenden, utlandstjänster, övervakning av försäkringsskyldigheten och kundtjänst

Tel. 029 411 2299

Vice ordförande för Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts delegation

Läs mer

Allan Paldanius

Direktör

Filosofie magister

Forskning, statistik, planering och IT

Vice ordförande för Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts styrelse, medlem i styrelsen för IAA:s sektion för pensioner och social trygghet PBSS.

Läs mer

Tuovi Rautjoki

Kommunikationsdirektör, avdelningschef (Kommunikationsavdelningen)

Samh.mag., ICIR

Tel. 029 411 2270

Läs mer

Aino Peltola

Specialist inom utlandstjänster

Filosofie magister

Personalrepresentant

Tel. 029 411 2594 | 050 593 5037

Läs mer

Kristiina Zitting

Ledningens assistent

sekreterare för Mikko Kautto och Karoliina Kiuru

Tel. 029 411 2115 / 050 329 6232

Läs mer

Marianne Raassina

Ledningens assistent

sekreterare för Katri Raatikainen och Allan Paldanius

Tel. 029 411 2113 / 050 919 2804

Läs mer

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.