Pensionsskyddscentralens ledningsgrupp

Här presenteras Pensionsskyddscentralens ledningsgrupp med kontaktuppgifter, ansvarsområden och förtroendeuppdrag. Här finns också kontaktuppgifter till personalrepresentanten och ledningens assistenter.

E-post: fornamn.efternamn@etk.fi

Jukka Rantala

Verkställande direktör
Filosofie doktor, SGF-matematiker, hedersprofessor
029 411 2533 / 040 585 0021

Förtroendeuppdrag: ordförande i Arek Oy:s styrelse

Ladda ner en jpg-bild

Katri Raatikainen

Direktör, verkställande direktörens ställföreträdare
Filosofie magister
Ansvarsområde: IT, registertjänster, administration och personal.
029 411 2281 / 050 542 1359

Förtroendeuppdrag: suppleant i Arek Oy:s styrelse.

Ladda ner en jpg-bild

Heli Backman

Direktör
Juris kandidat
Ansvarsområde: juridiska ärenden, internationella pensionsärenden, övervakning av försäkringsskyldigheten och rådgivning.
029 411 2760 / 040 8259 760

Förtroendeuppdrag: vice ordförande för Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts delegation.

Ladda ner en jpg-bild