Pensionsskyddscentralens högsta beslutande organ är representantskapet, som utses av social- och hälsovårdsministeriet. Representantskapet har 30 medlemmar, som representerar social- och hälsovårdsministeriet, finansministeriet, arbetstagarna, arbetsgivarna, företagarna och arbetspensionsanstalterna. Det nuvarande representantskapets mandatperiod är 2023–2025.

Ordförande: kanslischef Veli-Mikko Niemi, SHM
Vice ordförande: avdelningschef, överdirektör Mikko Spolander, FM

Representanter för arbetsgivarna: styrelseordförande Antti Zitting, verkställande direktör Olli Holmström, verkställande direktör Tuomas Aarto, arbetsmarknadsdirektör Anna Lavikkala, verkställande direktör Timo Lappi

Representanter för arbetsgivarna inom den offentliga sektorn: ledande pensionssakkunnig Juha Knuuti, förhandlingsdirektör Sari Ojanen

Representanter för arbetstagarna: vice ordförande, direktör Katja Syvärinen, 2:a vice ordförande Jari Nilosaari, intressebevakningsdirektör Jaana Ylitalo, direktör Taina Vallander, ordförande Jonna Voima, ordförande Jenni Karsio, verksamhetsledare Mikko Salo

Representanter för lantbruksföretagarna: verkställande direktör Heli Backman, lantbruksföretagare Asko Miettinen, ordförande Mats Nylund

Representanter för företagarna: sakkunnig Niko Nurmela, ekonom Roope Ohlsbom

Representant för försäkringskassorna: pensionsadministrationschef Marja Tarvainen

Representant för pensionsstiftelserna: ekonomichef Senja Koskinen

Representanter för övriga pensionsanstalter inom privata sektorn: direktör för juridiska ärenden Juulia Kurunsaari, äldre jurist Mika Ahonen, direktör Tuula Kallio, chefsjurist Linda Magnusson, direktör Marina Paulaharju

Representanter för pensionsanstalter inom den offentliga sektorn: ledande expert Pertti Männistö, ecklesiastikråd Juha Tuohimäki

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.