Pensionsskyddscentralens högsta beslutande organ är representantskapet, som utses av social- och hälsovårdsministeriet. Representantskapet har 30 medlemmar, som representerar social- och hälsovårdsministeriet, finansministeriet, arbetstagarna, arbetsgivarna, företagarna och arbetspensionsanstalterna. Det nuvarande representantskapets mandatperiod är 2020–2022.

Ordförande: kanslischef Veli-Mikko Niemi, SHM
Vice ordförande: statssekreterare, kanslichef Juha Majanen, FM

Representanter för arbetsgivarna: styrelseordförande Antti Zitting, verkställande direktör Olli Holmström, verkställande direktör Tuomas Aarto, verkställande direktör Piia-Noora Kauppi, verkställande direktör Timo Lappi

Representanter för arbetsgivarna inom den offentliga sektorn: ledande arbetsmarknadsjurist Jouko Hämäläinen, förhandlingsdirektör Sari Ojanen

Representanter för arbetstagarna: vice ordförande, direktör Katja Syvärinen, 2:a vice ordförande Jari Nilosaari, intressebevakningsdirektör Jaana Ylitalo, direktör Taina Vallander, ordförande Jonna Voima, verksamhetsledare Mikko Salo, verksamhetsledare Maria Löfgren

Representanter för lantbruksföretagarna: direktionsmedlem Kati Partanen, direktionsmedlem Asko Miettinen, ordförande Mats Nylund

Representanter för företagarna: verksamhetsledare Satu Grekin, chefsekonom Mika Kuismanen

Representant för försäkringskassorna: verkställande direktör Hannu Hokka

Representant för pensionsstiftelserna: pensionsstiftelsens styrelseordförande Kari Kantola

Representanter för övriga pensionsanstalter inom privata sektorn: direktör Leena Siirala, direktör Mika Ahonen, direktören för juridiska ärenden Tuula Kallio, direktör Tiina Laine, verkställande direktör Päivi Huotari

Representanter för pensionsanstalter inom den offentliga sektorn: ledande expert Pertti Männistö, senior rådgivare Tuula Colliander