Internationell jämförelse

Vi producerar internationell jämförande information om Finlands och andra länders pensionssystem. Våra jämförelser grundar sig på statistikuppgifter producerade av nationella och internationella organisationer.

På sidorna i delen Internationell jämförelse beskrivs centrala skillnader mellan olika länder och olika sätt att ordna det nationella pensionsskyddet. Delen innehåller tabeller och visuell information bland annat om pensionsåldrar, pensionstillgångar och pensionsindex.

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.