Internationell jämförelse

Vi producerar internationell jämförande information om Finlands och andra länders pensionssystem. Våra jämförelser grundar sig på statistikuppgifter producerade av nationella och internationella organisationer.

På sidorna i delen Internationell jämförelse beskrivs centrala skillnader mellan olika länder och olika sätt att ordna det nationella pensionsskyddet. Delen innehåller tabeller och visuell information bland annat om pensionsåldrar, pensionstillgångar och pensionsindex.

Pensionsåldrar i olika länder

För närvarande är 65 år en allmän pensionsålder i EU-länderna. I allt fler länder är pensionsåldern bunden till utvecklingen av den förväntade livslängden. Vissa länder har olika pensionsåldrar för män och kvinnor.

Jämförelse av pensionsåldern i olika länder

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.