En närmare beskrivning av pensionssystemet (på finska): Australian eläkejärjestelmä 2007 (pdf)

Den bosättningsbaserade minimipensionen omfattar alla landets invånare oberoende av medborgarskap.

Den lagstadgade tilläggspensionen Superannuation guarantee omfattar anställda i åldern 18−70 år.

Företagare kan ansluta sig frivilligt till det lagstadgade tilläggspensionssystemet (Superannuation voluntary). Den anställdas frivilliga pensionsförsäkring kan finansieras av den anställda eller arbetsgivaren.

Från det bosättningsbaserade pensionssystemet betalas ålders-, invalid- och familjepensioner. Pensionen är ett jämnstort belopp, en inkomst- och förmögenhetsprövad förmån. Dessutom kan olika slags tillägg, t.ex. bostadsbidrag, betalas till pensionen.

Den obligatoriska tilläggspensionen kan vara förmåns- eller avgiftsbaserad. Pensionen kan betalas ut som ett engångsbelopp, som fortgående pension eller som en kombination av båda betalningssätten.

De bosättningsbaserade pensionerna finansieras med skattemedel enligt fördelningsprincipen. För att bekosta den lagstadgade tilläggspensionen tas det ut en avgift av arbetsgivaren.

På andra webplatser:

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.