Människor går i pension längs olika stigar. Forskningen i tidpunkten för pensioneringen och pensionsformerna ger information om hur arbetslivslängden ökar och hur utbredda olika pensionsformer är, såsom sjukpension eller partiell ålderspension.

Under programperioden forskar vi i pensionsövergångarna pensionsslagsvis och befolkningsgruppsvis och bedömer effekterna av 2017 års pensionsreform. Utöver pensionsövergångar som skett studerar vi befolkningens pensioneringsplaner och sambandet mellan den planerade pensioneringsåldern och utfallet. Vi studerar sambandet mellan faktorer på arbetsplatsnivå och pensionsövergångarna samt arbetsgivarnas uppfattningar om bl.a. den åldrande arbetskraften och åldersgränserna inom pensionssystemet.

Mångas yrkesbana slutar med sjukpensionering. Under perioden forskar vi i sjukpensionsfrekvensen, i ansökningarna om sjukpension och avslagsandelens förändring i tiden och i skillnader mellan befolkningsgrupperna och hur dessa skillnader påverkar antalet sjukpensionerade. Utöver det studeras vilket samband hälsan, arbetsförmågan och arbetsförhållandena har med sjukpensionsfrekvensen.

Vi forskar också i åtgärder som stöder arbetsförmågan och i pensionsövergången som process.

Aktueltt

Undersökning: pensionstankarna förutspår pensionsövergången

Den ålder då arbetstagare planerar att gå i pension förutspår träffsäkert den tidpunkt då de verkligen går i pension, visar en ny undersökning som Pensionsskyddscentralen (PSC) gjort. Pensionsövergången påverkas också av arbetstagarens arbetsförmåga, förhållandena på arbetsplatsen och arbetsgivarens attityder.

I sin undersökning följde nationalekonom Satu Nivalainen på PSC hur arbetstagarnas tankar på pensionering formade deras pensionsplaner och till slut ledde till att de gick i pension.  

Läs mer:


Utredning av sjukpensioneringar

I Pensionsskyddscentralens nya utredning studeras förändringarna i sjukpensionsfrekvensen, benägenheten att söka sjukpension och avslagsandelen. Utredningen har gjorts på uppdrag av arbetsmarknadens centralorganisationer.

Läs mer:


Utredning av arbetspensionsrehabiliteringen

I en ny utredning från Pensionsskyddscentralen studeras avgörandepraxisen inom arbetspensionsrehabiliteringen, hurdan effekt rehabiliteringen har och hur processerna inom den fungerar. Utredningen har gjorts på uppdrag av arbetsmarknadens centralorganisationer.

Läs mer: