Pensioner från utlandet

Pensionsskyddscentralen fungerar som kontaktinstitution när personer som bor i Finland ansöker om pension från EU/EES-länder, Storbritannien, Schweiz eller ett avtalsland (Australien, Chile, Indien, Israel, Japan, Kanada, Quebec, Sydkorea och USA).

Vi ansvarar för handläggningen av utländska pensionsansökningar och deltar i informationsutbytet beträffande ansökningar mellan pensionsanstalterna i olika länder, arbetspensionsanstalterna i Finland och FPA. Pensionsskyddscentralen har som uppgift att sända pensionsansökan och övrig information som behövs till de länder EU/EES-länder och avtalsländer (inklusive Storbritannien och Schweiz) där sökanden har varit försäkrad och därifrån hen söker pension.

Så här söker du utländsk pension

Du ansöker om pension som du tjänat in utomlands med samma ansökan som du söker pension från Finland. De flesta arbetspensionsanstalter har en e-tjänst där du kan lämna in ansökan. Vi har sammanställt anvisningar på Arbetspension.fi

Gå till Arbetspension.fi

Vanliga frågor

Läs våra svar på de vanligaste frågorna om utländsk pension.

Vanliga frågor

Pensionssystem i andra länder

Läs våra beskrivningar av andra länders pensionssystem

Pensionssystem i andra länder

Pensionsåldrar i olika länder

I EU-länderna är det för närvarande vanligt att pensionsåldern är 65 år. Många länder har beslutat att höja pensionsåldern till 67 år. Ändringarna i pensionsåldern infaller tidsmässigt i huvudsak mellan åren 2020 och 2030 i de olika länderna.

Pensionsåldrar

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.