Pensionsskyddets primära uppgift är att trygga försörjningen under tiden som pensionär. Under programperioden forskar vi i pensionsskyddets nivå och i pensionsslag och befolkningsgrupper som är centrala med tanke på utvecklingen av pensionsskyddet.

Tiden som pensionär är ett flera år eller t.o.m. årtionden långt livsskede med perioder som är olika ur ekonomiskt perspektiv. Under perioden utför vi longitudinella studier på individnivå av inkomstnivåförändringar bland pensionärer och upprepar en ekonomienkät bland pensionärsbefolkningen.

Hur pensionärerna klarar sig ekonomiskt bedöms främst utgående ifrån inkomsterna. Pensionärernas ekonomi undersöks också ur konsumtionens och den subjektiva upplevelsens perspektiv.

Under programperioden undersöks kunskaperna om pensionsskyddet bland personer i arbetsför ålder och deras uppfattningar om hur pensionsskyddet räcker till och hur hållbart det är och om dess centrala principer.

Aktueltt

Pensionsbarometern: Tre av fyra finländare litar på pensionssystemet

Finländarnas förtroende för pensionsskyddet har förstärkts från fjolåret. Om pensionssystemets ekonomiska hållbarhet behövde stärkas, vore det mest accepterade alternativet fortfarande att höja pensionsavgifterna. Endast var tredje skulle godkänna en höjning av pensionsåldern. Coronakrisen har inte nämnvärt påverkat åsikterna.

Läs mer:


Mer än hälften av företagarna upplever att de betalar in till en tillräckligt stor pension

Bland företagarna upplever 57 procent att de betalar in till ett tillräckligt pensionsskydd, medan 43 procent upplever att de betalar in för lite. En majoritet av företagarna betalar ändå in för lite i förhållande till sina inkomster, visar Pensionsskyddscentralens färska undersökning.

Läs mer: