Pensionsskyddets primära uppgift är att trygga försörjningen under tiden som pensionär. Under programperioden forskar vi i pensionsskyddets nivå och i pensionsslag och befolkningsgrupper som är centrala med tanke på utvecklingen av pensionsskyddet.

Tiden som pensionär är ett flera år eller t.o.m. årtionden långt livsskede med perioder som är olika ur ekonomiskt perspektiv. Under perioden utför vi longitudinella studier på individnivå av inkomstnivåförändringar bland pensionärer och upprepar en ekonomienkät bland pensionärsbefolkningen.

Hur pensionärerna klarar sig ekonomiskt bedöms främst utgående ifrån inkomsterna. Pensionärernas ekonomi undersöks också ur konsumtionens och den subjektiva upplevelsens perspektiv.

Under programperioden undersöks kunskaperna om pensionsskyddet bland personer i arbetsför ålder och deras uppfattningar om hur pensionsskyddet räcker till och hur hållbart det är och om dess centrala principer.

Aktueltt

Forskning: kvinnor oroar sig för ekonomin under pensionstiden

Finländare är oroliga för hur i synnerhet pensionärer med låga inkomster klarar sig. Många bekymrar sig också över tillgången till vårdtjänster till rimliga priser och inkomstskillnaderna mellan pensionärer.

Enligt undersökningen är tre av fyra finländare bekymrade över hur pensionärer med låga inkomster klarar sig ekonomiskt. Kvinnor oroar sig för det oftare än män.

Läs mer:


Disputation: Pensionärernas ekonomi hålls på en rimlig nivå under pensionstiden

Den finländska pensionspolitikens mål uppfylls rätt bra. Jämfört med tiden före pensionen hålls inkomsterna på en rimlig nivå efter pensioneringen. Låginkomsttagares ekonomi förbättras en aning. Bland en del pensionärer är fattigdomen dock långvarig, framgår det av Juha Rantalas doktorsavhandling, som bygger på en undersökning av registeruppgifter under en lång tidsperiod. Doktorsavhandlingen läggs fram vid Åbo universitet.

Läs mer:


Största delen av finländarna känner inte till prislappen på pensionerna

Endast 13 procent av finländarna vet hur mycket pensionsavgifter det betalas för inkomsterna. 29 procent underskattar avgiften. Det visar Pensionsskyddscentralens (PSC) nya enkätundersökning av vad folk vet om pensionsskyddet.

Läs mer: