Pensionsskyddets primära uppgift är att trygga försörjningen under tiden som pensionär. Under programperioden forskar vi i pensionsskyddets nivå och i pensionsslag och befolkningsgrupper som är centrala med tanke på utvecklingen av pensionsskyddet.

Tiden som pensionär är ett flera år eller t.o.m. årtionden långt livsskede med perioder som är olika ur ekonomiskt perspektiv. Under perioden utför vi longitudinella studier på individnivå av inkomstnivåförändringar bland pensionärer och upprepar en ekonomienkät bland pensionärsbefolkningen.

Hur pensionärerna klarar sig ekonomiskt bedöms främst utgående ifrån inkomsterna. Pensionärernas ekonomi undersöks också ur konsumtionens och den subjektiva upplevelsens perspektiv.

Under programperioden undersöks kunskaperna om pensionsskyddet bland personer i arbetsför ålder och deras uppfattningar om hur pensionsskyddet räcker till och hur hållbart det är och om dess centrala principer.

Aktuellt

Största delen av pensionärerna upplever att det är någorlunda lätt att klara sig ekonomiskt

Två av tre pensionärer upplever att det är någorlunda lätt att täcka vanliga utgifter. Var tionde har dock svårare ekonomiska problem, visar Pensionsskyddscentralens färska undersökning.

Enligt undersökningen bedömde största delen av pensionerna i fjol att de var medelmåttigt eller mycket nöjda med sin ekonomi. Andelen pensionärer som upplever ekonomiska problem har minskat.

Läs mer:


Pensionsbarometern: Arbetsrelaterad invandring den populäraste lösningen för att stärka finansieringen av pensionerna

Varannan finländare understöder en ökning av arbetsrelaterad invandring, om pensionssystemet i Finland borde ändras för finansieringens skull. Nedskärning av pensionerna är däremot något som finländarna skarpt motsätter sig, visar Pensionsskyddscentralens (PSC) färska pensionsbarometer.

Läs mer:


Nettoinkomsterna minskar med en femtedel i genomsnitt när man går i pension från arbete

De som gått i pension från arbete får i genomsnitt en nettoinkomst som är 79 procent av nettoinkomsten under tiden i arbete. Den förändring av inkomsterna som pensioneringen medför har hållits lika sedan början av 2000-talet, visar Pensionsskyddscentralens nya undersökning. Arbetsmarknadsställningen före pensioneringen har en betydande inverkan på hur inkomsterna förändras.

Medianer för nettoinkomsternas proportion för nypensionerade från arbete och utan föregående arbete och för samtliga nypensionerade

ÅrFrån arbeteUtan föregående arbeteSamtliga
20027911889
20078011386
20127812583
20177911387

Läs mer:


Frivilligt pensionssparande blir populärare – varannan finländare sparar redan med tanke på pensionärsåren

Pensionssparande är vanligare bland företagare, män och 55–64-åringar. Kvinnor och arbetslösa upplever oftare att ekonomiska orsaker hindrar dem att spara. Uppgifterna framgår av en ny undersökning som Pensionsskyddscentralen (PSC) gjort.

Läs mer:


Forskning: kvinnor oroar sig för ekonomin under pensionstiden

Finländare är oroliga för hur i synnerhet pensionärer med låga inkomster klarar sig. Många bekymrar sig också över tillgången till vårdtjänster till rimliga priser och inkomstskillnaderna mellan pensionärer.

Enligt undersökningen är tre av fyra finländare bekymrade över hur pensionärer med låga inkomster klarar sig ekonomiskt. Kvinnor oroar sig för det oftare än män.

Läs mer: