Pensionsskyddscentralen publicerar dataskyddsbeskrivningar över personregister som den förvaltar. En dataskyddsbeskrivning är en utökad registerbeskrivning. Utöver innehållet i registerbeskrivningen innehåller dataskyddsbeskrivningen information om den registrerades rättigheter.

Enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning ska den registeransvariga till den registrerade tillhandahålla all information om behandlingen av personuppgifter i en koncis, klar och tydlig, begriplig och lätt tillgänglig form.

Pensionsskyddscentralens dataskyddsbeskrivningar innehåller följande uppgifter:

  • Kontaktuppgifter till Pensionsskyddscentralen och den person som ansvarar för registerärenden
  • kontaktuppgifter till dataskyddsombudet
  • ändamålen med behandlingen av personuppgifter
  • grupperna av registrerade och personuppgiftsgrupperna
  • mottagarna av personuppgifter
  • internationellt översändande av personuppgifter
  • de utsatta tiderna för radering av personuppgifter
  • principerna för skyddandet av personuppgifter samt
  • de registrerades rättigheter.

Beskrivningar

Läs mer:

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.