Webbplatsen Etk.fi har tagits fram och upprätthålls av Pensionsskyddscentralen (PSC) för att betjäna sakkunniga inom arbetspensionssektorn och våra samarbetspartners.

Du får tillgång till våra medarbetares kompetens och breda erfarenhet av det finländska arbetspensionssystemet och dess roll i samhället. Här erbjuder vi kunskap om pensionsskyddets nuläge och framtid. Du hittar också sakkunnigtjänster för verkställandet av pensionsskyddet och kurser inom arbetspensionssektorn.

Dessutom ger vi en överblick över pensionsskyddet i andra länder både strukturellt och med tanke på dem som rör sig på den globala arbetsmarknaden.

Pensionsfrågorna behandlas på Etk.fi på ett allmänt plan, och texten bör inte betraktas som lagtext.

Om du vill kontrollera ditt pensionsutdrag, ansöka om pension eller läsa allmänt om pensionerna, gå till Arbetspension.fi.

Webbplatsen fungerar bäst med nyare versioner av webbläsarprogram.

På Etk.fi används JavaScript. Därför är det bra att tillåta JavaScript i webbläsarinställningarna. JavaScript är ett programmeringsspråk som används till hjälpfunktioner, såsom öppning av nya webbläsarfönster, hantering av felmeddelanden och kontroll av inmatade uppgifter. I allmänhet tillåts JavaScript i standardinställningarna.

För att kunna skriva ut blanketter och publikationer behöver du en pdf-läsare. Du kan t.ex. ladda ner programmet Adobe Reader gratis på Adobes webbplats.

Äganderätten till webbplatsen Etk.fi tillhör Pensionsskyddscentralen. Ansvarig chefredaktör är kommunikationschef Johanna Louhimies.

Upphovsrätten och övriga rättigheter tillhör Pensionsskyddscentralen. Pensionsskyddscentralen har rätt att när som helst göra ändringar som påverkar innehållet i tjänsten, användningen av den eller tekniken bakom den och att begränsa tillgången till tjänsten.

Trots upphovsrätten får innehållet på Etk.fi citeras och kopieras fritt. Ansvaret för innehållet och dess aktualitet övergår till den som citerar eller kopierar det. God sed förutsätter att källan uppges.

På webbplatsen behandlas pensionsfrågor på ett allmänt och informativt plan. Pensionsskyddscentralen ansvarar inte för huruvida informationen lämpar sig för användarens personliga behov eller för följderna av beslut som användare fattar eller åtgärder han vidtar på basis av dessa uppgifter eller eventuella fel i dem.

Pensionsskyddscentralen garanterar inte att Etk.fi fungerar störningsfritt. Pensionsskyddscentralen ansvarar inte för någon skada, kostnad eller förlust som förorsakas av användningen av tjänsten. Den ansvarar inte heller för skador som förorsakas av störningar i datakommunikationen, fel i datasystem, skadliga program eller datasäkerhetsrisker.

Om cookies