Sydkorea har ett allmänt nationellt pensionssystem (National Pension) som grundar sig på förvärvsarbete. Systemet omfattar anställda och företagare. Det finns också vissa branschspecifika specialarrangemang. Som ett tillägg till ålderspensionen kan man få pension enligt prövning från systemet för grundläggande ålderspension (Basic Old-Age Pension).

Utöver det lagstadgade pensionssystemet finns ett starkt växande tilläggspensionssystem, som är obligatoriskt om arbetsgivaren inte har ett system med avgångsvederlag.

Från det nationella pensionssystemet betalar man ålderspension, invalidpension och familjepension. I vissa situationer betalas pensionen som ett engångsbelopp.

På de följande webbplatserna finns information om de centrala förvaltningsmyndigheterna och om pensionssystemet.

På andra webplatser:

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.