Pensionssystem i andra länder

På sidorna i delen Pensionssystem i andra länder finns basinformation om pensionssystemen i över 40 länder.

I beskrivningarna om pensionssystemen finns information om de nationella pensionsmyndigheterna och internationella databanker som innehåller närmare beskrivningar om ländernas pensionssystem och sociala trygghet.

Landsbeskrivningarna finns i menyn indelade enligt Europa, Nordamerika, Asien och Övriga länder.

Pensionsåldern i Storbritannien höjs till 66 år

Den allmänna pensionsåldern enligt folkförsäkringssystemet höjs till 66 år i Storbritannien under år 2020. Ändringen gäller dem födda 6.10.1954–5.4.1960.

Folkförsäkringssystemets förvärvsarbetsbaserade pensionsskydd kompletteras av tilläggspensionsskydd som arbetsgivarna är förpliktade att ordna, samt ytterligare av flera inkomstprövade förmåner.

Bekanta sig med Storbritanniens pensionssystem