Pensionssystem i andra länder

På sidorna i delen Pensionssystem i andra länder finns basinformation om pensionssystemen i över 40 länder.

I beskrivningarna om pensionssystemen finns information om de nationella pensionsmyndigheterna och internationella databanker som innehåller närmare beskrivningar om ländernas pensionssystem och sociala trygghet.

Landsbeskrivningarna finns i menyn indelade enligt Europa, Nordamerika, Asien och Övriga länder.

Pension redan vid 62 i Norge

Norges lagstadgade pensionssystem är en del av folkförsäkringssystemet (Folketrygden). Det är möjligt att gå i ålderspension i 62–75 års ålder.

För att man ska kunna ta ut pensionen före 67 års ålder, måste den ändå ha en viss miniminivå.

Läs mer om pensionssystemet i Norge

På sidorna i delen Pensionssystem i andra länder finns basinformation om pensionssystemen i över 40 länder. 

I beskrivningarna om pensionssystemen finns information om de nationella pensionsmyndigheterna och internationella databanker som innehåller närmare beskrivningar om ländernas pensionssystem och sociala trygghet. 

Landsbeskrivningarna finns i menyn indelade enligt Europa, Nordamerika, Asien och Övriga länder. 

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.