Uppgifter från äldre statistikår finns i statistikdatabasen:

Nyheter och pressmeddelanden:

Publikationer av statistiken i publikationsarkivet Julkari:

Offentliggöranden av statistiken i publikationsarkivet Julkari:

Närmare upplysningar om statistiken får du hos statistiktjänsten: