Pensioneringsåldern inom arbetspensionssystemet

Tabellen i Excel-format
Tabellens data i statistikdatabasen

Tabellen i Excel-format
Tabellens data i statistikdatabasen

Medelåldern för nypensionerade inom arbetspensionssystemet efter pensionsslag

Tabellen i Excel-format
Tabellens data i statistikdatabasen
Statistik: Faktisk pensionsålder

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.