Forskning

Forskningen vid Pensionsskyddscentralen förser beslutsfattare, sakkunniga och medborgare med tillförlitlig och aktuell information om hur pensionssystemet fungerar, hurdan inverkan pensionspolitiska åtgärder har och hur målen för reformerna uppfylls. Forskning hör till våra lagstadgade uppgifter.

Pensionsskyddscentralen bedriver oberoende empirisk socialvetenskaplig och ekonomisk forskning i arbetslivslängden, pensionsövergångarna, pensionsskyddets tillräcklighet och pensionssystemets ekonomiska hållbarhet. Aktivt forskningssamarbete och aktiv kommunikation är en central del av Pensionsskyddscentralens forskning.

Forskningsbaserad kunskap om pensionsskyddet

På de här webbsidorna sammanställer vi forskningsresultat och kompakta infopaket om våra centrala forskningsteman. Vårt mål är att göra forskningen lättillgänglig för alla som är intresserade av pensionsskyddet och utvecklingen av det.

Besök sidorna

Forskningsprogrammet

Forskningen grundar sig på ett flerårigt program som beskriver forskningsverksamheten och dess prioriterade områden i frågor som är viktiga för utvecklingen av pensionsskyddet under de närmaste åren. Den innevarande programperioden började vid ingången av år 2020.

Forskningsprogrammet i Julkari

Pågående forskningsprojekt

Prioriterade områden inom forskningen är arbetslivslängden och dess utveckling, pensionsövergångarna, pensionsskyddets tillräcklighet och pensionssystemets ekonomiska hållbarhet. Övriga teman som genomskär och sammanbinder de prioriterade områdena är skillnaderna mellan olika befolkningsgrupper, socioekonomiska grupper, kön, åldersgrupper och regioner och internationella jämförelser.

Pågående forskningsprojekt

Forskningsseminarier

På Pensionsskyddscentralens forskningsseminarier presenteras den nyaste forskningen med anknytning till pensionsskyddet.

Läs mer

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.