Ta gärna kontakt med oss i alla frågor som gäller försäkring av utlandsarbete. Vi betjänar per telefon mån., ons., fre. klockan 9.00 -15.00.

Telefon

029 411 2110

Suomi.fi-meddelande

Suomi.fi-meddelanden är en informationssäker kommunikationskanal mellan Pensionsskyddscentralen och personkunderna. Genom tjänsten kan du skicka meddelanden och bilagor som gäller ditt ärende till oss och vi kan svara på dem. Vi kan inte kommunicera med personkunder via vanlig e-post i ärenden som gäller konfidentiell information. Du kan ta den nya tjänsten i bruk genom att logga in på webbtjänsten Suomi.fi och samtycka till elektronisk kommunikation med myndigheterna.

Till meddelandetjänsten på Suomi.fi

E-post

ulkomaanasiat(at)etk.fi

Sänd inte konfidentiella personuppgifter, t.ex. uppgifter om lön eller hälsotillstånd, per e-post. Födelsetiden räcker i stället för personbeteckningen.

Ansök om intyg för utsänd arbetstagare (A1)
Intyget visar utomlands att arbetstagaren är socialförsäkrad i Finland.

Den elektroniska ansökningstjänsten finns på finska, svenska och engelska.

Pensionsskyddscentralen
Utlandstjänster/Försäkring av utlandsarbete
00065 Pensionsskyddscentralen

Om du har tekniska problem med PSC:s e-tjänst för ansökningar, kan du ta kontakt med PSC:s produktionsstöd:

  • e-post: tukietk(at)etk.fi

Anvisningar om fullmakter på Suomi.fi: Fullmakter – Suomi.fi

 

Vi tar gärna emot respons om såväl vår kundtjänst som våra webbsidor

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.