I delen Övriga finns beskrivningar om pensionssystemen i Australien, Chile, Uruguay och Nya Zeeland.