I delen Övriga finns beskrivningar om pensionssystemen i Australien, Chile, Uruguay och Nya Zeeland.

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.