Principen i arbetspensionslagstiftningen är att arbete som utförs i Finland försäkras i Finland.

  • Anställda inom den privata sektorn försäkras i regel enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL).
  • Anställda som omfattas av lagen om sjömanspensioner (SjPL) försäkras enligt den.
  • Anställda inom den offentliga sektorn försäkras i huvudsak enligt pensionslagen för den offentliga sektorn (OffPL).
  • Företagare ska försäkra sin verksamhet enligt lagen om pension för företagare (FöPL).

Både finländska och utländska arbetsgivare är skyldiga att ordna pensionsskydd för sina anställda som arbetar i Finland oberoende av arbetstagarens och arbetsgivarens nationalitet.

Det finns undantag i försäkringsskyldigheten bland annat för utsända arbetstagare. Närmare information på sidan Utländska anställda i Finland.

Mer information om arbetspensionsförsäkring i Finland hittar du i anvisningsvideon nedan

Vad betyder utsänd eller utstationerad arbetstagare?

En person kan vara en utsänd eller utstationerad arbetstagare ur såväl socialförsäkringens som arbetsrättens perspektiv.

En person är en utsänd arbetstagare enligt EU-bestämmelserna om social trygghet, om hen har en utländsk arbetsgivare och har fått ett A1-intyg från utgångslandet. Socialförsäkringsavgifterna för en utsänd arbetstagare ska betalas till utgångslandet och arbetstagaren får också sina socialförsäkringsförmåner från utgångslandet.

Pensionsskyddscentralen ger närmare information.

En person är en utstationerad arbetstagare enligt de arbetsrättsliga EU-bestämmelserna, om hen har blivit utsänd från en annan stat för att enligt avtal arbeta i Finland i form av underentreprenad eller överföring inom företagsgruppen eller arbete som utförs av uthyrda arbetstagare. Arbetsrättsligt handlar utstationering om villkoren för anställningen, såsom bestämmelser om minimilön eller arbetstid.

Arbetarskyddsmyndigheterna ger närmare information.

Utländska arbetsgivare ska göra en anmälan om utstationering av arbetstagare till arbetarskyddsmyndigheten. Anmälan om arbetsrättsligt utstationerade arbetstagare ska göras innan de inleder sitt arbete i Finland.

Läs mer på Etk.fi:

På andra webbplatser:

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.