Försäkring av utlandsarbete

När man arbetar utomlands är det inte alltid självklart vilket land man är socialförsäkrad i. Det land där man är socialförsäkrad är det land dit lagstadgade socialförsäkringsavgifter, såsom pensionsförsäkringsavgifter, ska betalas och därifrån man kan få socialförsäkringsförmåner. Ta reda på hur din sociala trygghet ska ordnas innan du börjar arbeta i det andra landet. Den som arbetar i andra EU/EES-länder eller Schweiz eller länder med vilka Finland har en överenskommelse om social trygghet kan ansöka om ett intyg från Pensionsskyddscentralen om att vara socialförsäkrad i Finland.

Ta reda på vad som förutsätts för att omfattas av den sociala tryggheten i Finland också under utlandsarbete. EU-förordningen om social trygghet och de bilaterala överenskommelser om social trygghet som Finland har med vissa länder bestämmer i vilket land den som arbetar utomlands ska vara socialförsäkrad.

Intyg för utsända arbetstagare

Intyget som visar vilket lands sociala trygghet en person omfattas av vid arbete utomlands är avgifts-fritt och utfärdas av Pensionsskyddscentralen. Inom EU är det ett A1-intyg. Om inget intyg söks eller om det inte kan beviljas, kan personen inte omfattas av den sociala tryggheten i Finland. Ansökan om intyg och om dispens från reglerna om tidsgränser görs genom e-tjänsten.

Ansök om intyg i e-tjänsten

Socialförsäkringen och avgifterna i Finland

I Finland ska arbetsgivaren ordna med de försäkringar som ingår i arbetstagarens sociala trygghet. Det gäller både finländska och utländska arbetsgivare. Läs anvisningarna och kontaktuppgifterna för att ordna med lagstadgad socialförsäkring.

Ta reda på avgifterna

Arbete utomlands

De som arbetar utomlands omfattas i regel av socialförsäkringen i det land där de arbetar. Arbetsta-gare, företagare och stipendietagare som tillfälligt blir utsända för att arbeta utomlands kan dock omfattas av socialförsäkringen i Finland under utlandsarbetet.

Från Finland till utlandet

Vanliga frågor

Hur länge kan jag betraktas som en utsänd arbetstagare? Behöver jag ett A1-intyg om jag distansjob-bar utomlands? Läs våra svar på de vanligaste frågorna.

Vanliga frågor om utlandsarbete

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.