Rehabiliteringsklienternas antal

Tabellen i Excel-format
Statistik: Arbetspensionsrehabilitering

Arbetspensionsrehabiliteringsklienternas åldersstruktur

Tabellen i Excel-format
Statistik: Arbetspensionsrehabilitering

Arbetspensionsrehabiliteringskostnader, 1 000 euro

Tabellen i Excel-format
Tabellens data i statistikdatabasen
Statistik: Arbetspensionsrehabilitering

Användningen av åtgärderna inom arbetspensionsrehabiliteringen och kostnaderna för rehabiliteringsåtgärderna

Tabellen i Excel-format
Tabellens data i statistikdatabasen
Statistik: Arbetspensionsrehabilitering

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.