Vår nyaste konjunkturprognos publicerades 16.1.2023. Bruttonationalproduktens volym förutspås öka med 0,2% år 2023 och sysselsättningsgraden vara 73,6 % i genomsnitt. Löntagarnas inkomster uppskattas öka med 3,7 % mätt med förtjänstnivåindex, vilket ökar lönesumman med 3,4 % från år 2022. Höjningen av konsumentpriserna minskar till 4,2 % år 2023.

De mest centrala skillnaderna i den nya prognosen jämfört med prognosen från september i fjol framgår av tabellen nedan.

2022 2023
16.1.2023 30.8.2022 16.1.2023 30.8.2022
Konsumentprisindex 7,16,54,22,7
Arbetspensionsindex, förändring från föregående år, %2,32,36,86,9
Lönekoefficient, förändring från föregående år, % 2,52,53,83,7
Arbetskraftsandel, % 68,268,068,368,2
Relativt sysselsättningstal, % 73,973,573,673,9
Löntagarnas lönesumma, förändring från föregående år, %6,35,73,42,9
ArPL-lönesumma, förändring från föregående år, % 7,36,93,42,9
BNP-volym, förändring från föregående år % 1,71,70,21,4

Läs mer: