EU:s pensionsutgiftsprognos till år 2070

Arbetsgruppen inom EU:s kommitté för politisk ekonomi (Economic Policy Committee, EPC), den s.k. AWG-arbetsgruppen (Working Group on Ageing Populations and Sustainability, AWG) publicerar regelbundet utredningar om vilka ekonomiska följder som befolkningens åldrande har i EU:s medlemsländer. De senaste uträkningarna är publicerade år 2018.

I AWG-rapporten utreder man åldrandets ekonomiska verkan på pensioner, hälsovården, långtidsvården, utbildningen och arbetslöshetsförmånerna i 27 EU-länder. Även Norge, som står utanför EU, har tagits med i de jämförande uträkningarna. De uträkningar som framförs i rapporten sträcker sig ända till år 2070. Utgångsåret för uträkningarna är 2016.

EU-ländernas pensionsutgifter är 11,9 procent av BNP

De lagstadgade pensionsutgifterna för EU28-länderna är i genomsnitt 11,9 procent av bruttonationalprodukten år 2016. Utgifterna förutspås ligga nästan på samma nivå (11,4 procent) i år 2070.

Enligt beräkningarna i AWG-rapporten (The 2018 Ageing Report) var pensionsutgifternas andel av nationalprodukten 13,4 procent i Finland år 2016 (12,9 i år 2013). År 2070 uppskattas utgifterna ligga på 13,9 procent av nationalprodukten.

Av EU-länderna växer pensionsutgifterna mest i Luxemburg, Slovenien, Belgien och Malta.

I Luxemburg, Slovenien och Belgien är pensionsutgifterna enligt beräkningarna som högst år 2070. I Luxemburg är de nästan 18 procent av BNP, och i Slovenien och Belgien är de ungefär 15 procent.

Under de nästa femtio åren sjunker pensionsutgifterna som mest i Grekland (-6,7 procentenheter), Kroatien (-3,9), Frankrike (-3,2) och Lettland (-3,1).

Läs mer:

På andra webplatser:

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.