Centrala tidsserier i Pensionsskyddscentralens statistikdatabas

Pensionsskyddscentralens statistikdatabas tillhandahåller centrala tidsserier om den statistik som PSC producerar. Tidsserierna är längre än i motsvarande statistikpublikationer och de innehåller delvis mer detaljerade uppgifter, t.ex. specifikation enligt arbetspensionslag.

Databasen möjliggör en flexibel vidare användning av uppgifterna. Med hjälp av den kan man välja en del av statistiktabellen eller rita en figur och flytta den till klippbordet.

Statistikdatabasen uppdateras när en ny statistik publiceras. Publiceringstidpunkterna finns i publiceringskalendern på Etk.fi.

Läs mer:

Om användningen av uppgifter från statistikdatabasen

Vid användning av statistikmaterialet ska Pensionsskyddscentralen nämnas som källa.

Creative commons -licens Pensionsskyddscentralens statistikdatabas är licensierat under en Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell Licens (CC BY 4.0).

Programversionen av statistikdatabasen har uppdaterats i december 2021

Programvaran av Pensionsskyddscentralens statistikdatabas har uppdaterats 7.12.2021. Databasen är gjord med PxWeb-teknik.

Den nya versionen förbättrar databasens tillgänglighet i enlighet med tillgänglighetsdirektivet för webbtjänster.

Ett öppet gränssnitt till statistikdatabasen har öppnats i oktober 2020

Ett öppet gränssnitt, API (Application Programming Interface) gör det möjligt att dela statistikdata som öppen data genom en teknisk anslutning. Nu är det möjligt att hämta statistikdata ur Pensionsskyddscentralens statistikdatabas i maskinläsbar form, t.ex. XLSX-, CSV-, JSON-, JSON-stat- och PX.

Det öppna gränssnittet till statistikdatabasen för utnyttjas fritt inom ramarna för den öppna licensen genom att som källa till statistikuppgifterna nämna Pensionsskyddscentralen (CC BY 4.0).

Läs mer:

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.