På sidorna Forskningsbaserad kunskap om pensionsskyddet sammanställer vi infopaket om våra viktigaste forskningsteman. Vi vill göra våra forskningsrön lättillgängliga och enkla att tillgodogöra sig för såväl beslutsfattare som för alla som är intresserade av pensionsskyddet och utvecklingen av det. På sidorna finns huvudresultaten av vår forskning sammanfattade och länkar till forskningspublikationerna för den som vill studera dem mera ingående.

  • Kunskaperna om pensionsskyddet och förtroendet för det
    Kunskaperna om pensionsskyddet och förtroendet för det är viktiga med tanke på pensionssystemets funktionalitet och framtid. Enkätundersökningar ger information om allmänhetens kunskapsnivå och förtroende för pensionssystemet och om deras utveckling.
  • Pensionärernas ekonomi
    Pensionsskyddets viktigaste uppgift är att trygga försörjningen under tiden som pensionär. Det görs regelbundet utredningar om saken både genom inkomstdata och enkäter.
  • Sjukpensioner och arbetsförmåga 
    Mångas arbetsliv tar slut i förtid på grund av arbetsoförmåga. Forskningen i sjukpensioner och stödet till arbetsförmågan ger viktig information för utvecklingen av pensionsskyddet och rehabiliteringen.

Våra publikationer hittar du i Julkari

Våra publikationer hittar du som e-publikationer i Julkari, som är ett öppet publikationsarkiv för social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde.

I Julkari finns också våra vetenskapliga artiklar som parallellpublikationer.