På sidorna Forskningsbaserad kunskap om pensionsskyddet sammanställer vi infopaket om våra viktigaste forskningsteman. Vi vill göra våra forskningsrön lättillgängliga och enkla att tillgodogöra sig för såväl beslutsfattare som för alla som är intresserade av pensionsskyddet och utvecklingen av det. På sidorna finns huvudresultaten av vår forskning sammanfattade och länkar till forskningspublikationerna för den som vill studera dem mera ingående.

Våra publikationer hittar du i Julkari

Våra publikationer hittar du som e-publikationer i Julkari, som är ett öppet publikationsarkiv för social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde.

I Julkari finns också våra vetenskapliga artiklar som parallellpublikationer.

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.