Med pensionstak avses i allmänhet en gräns för hur stora pensioner det betalas ut, ett högsta penningbelopp. Oftast genomförs pensionstaket som en övre gräns för den pensionsgrundande lönen, dvs. man tjänar inte in pension för den del av lönen som överskrider gränsen.

I arbetspensionssystemet i Finland finns ingen gräns för löntagarnas pensionsgrundade inkomster eller pensionens eurobelopp. I många andra länder har man satt ett tak för den pensionsgrundade lönen eller pensionen som intjänas genom det lagstadgade arbetspensionssystemet.

Pensionstaket kan brytas genom olika slag av tilläggspensioner, som kompletterar den lagstadgade pensionen. I en del länder är de obligatoriska. Om man generaliserar kan man säga att ju lägre taket för den pensionsgrundande lönen ligger, desto större roll spelar olika tilläggspensionssystem i landet i fråga. De har dock olika omfattning i olika länder.

I bilden jämförs takbeloppen för pensionsgrundande lön och medellönen i olika länder. I de flesta länder är taket för den pensionsgrundade lönen inom det lagstadgade arbetspensionssystemet ca 1–2 gånger så högt som medellönen i landet. I tabellen nedanför bilden presenteras eurobeloppen för pensionstaket i vissa länder avrundade med tio euros noggrannhet.

Förutom Finland finns det inget pensionstak i länder som Island, Estland, Ungern, Portugal och Rumänien.

I euro är pensionstaket för pensionsgrundande inkomster högst i USA, med cirka 11 600 euro per månad, och lägst i Frankrike, med cirka 3 400 euro per månad 2022. Pensionstaket i jämförelseländerna är cirka 1-3 gånger den genomsnittliga nationella lönen.

Taket för den pensionsgrundade lönen och pensionstaket inom det lagstadgade arbetspensionssystemet i vissa länder (2022)

LandTaket för den pensionsgrundade lönen €/månPensionstaket €/mån
Belgien5 9603 000
Spanien4 1403 060
Italien8 750
Österrike6 620
Grekland6 500
Luxemburg11 5709 190
Frankrike (regime general)3 4301 710
Frankrike AGIRC-ARRCO (tilläggspension)27 420
Sverige4 180
Tyskland: gamla stater7 050
Tyskland: nya stater6 750
Norge6 530
Schweiz7 140 (BVG)2 380 (AHV)
USA11 6303 400
Kanada 3 950870
Förklaringar över märken:
– inget tak
Förkortningar: AHV = Lagstadgad pension i Schweiz, BVG = Tilläggspension i Schweiz

Läs mer:

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.