På sidan Nya pensionsformer och pensionsreformen har vi samlat information om hur 2017 års pensionsreform syns i statistiken. Pensionsreformen förde med sig två nya pensionsslag, partiell förtida ålderspension och arbetslivspension. Reformen innebär också att pensionsåldern höjs steg för steg.

Pensionsövergångarna har senarelagts

Andelen av de arbetspensionsförsäkrade som nypensionerats med ålderspension det år de fyllt 63 år 2016–2020

Höjningen av den lägsta åldern för ålderspension med tre månader i taget ser ut att fungera enligt målsättningen.

Den första höjningen av åldersgränsen med tre månader år 2018 sköt upp pensioneringen för över 10 000 personer. Tre nya tilläggsmånaderna sköt vidare upp pensioneringarna på motsvarande sätt åren 2019 och 2020.

Majoriteten av arbetstagarna har fortsatt arbeta till den nya åldersgränsen. Förändringen har alltså lett till att tiden i arbetslivet fortsätter längre än tidigare. Förändringen syns också i Statistikcentralens arbetskraftsundersökning som en ökning av sysselsättningsgraden bland 63-åringarna.

Höjningen av åldersgränsen har också ökat sjukpensioneringarna bland dem som närmar sig pensionsåldern. Förändringen har ändå hittills varit stillsam jämfört med antalet som skjutit upp pensioneringen.

De arbetslösas antal nära pensionsåldern har under de senaste åren hållit sig på samma nivå och höjningen av åldersgränsen ser inte ut att ha förändrat situationen märkbart.

Läs mer:

Var femte som får partiell ålderspension har passerat den egna åldersklassens lägsta pensionsålder

I slutet av år 2020 fanns 29 000 löpande partiella ålderspensioner. Männens andel av dem som fick pensionen var 58 procent.

Nästan 90 procent hade valt att ta ut 50 procent av pensionen, och den var då i genomsnitt 810 €/mån. Medianen för pensioner som togs ut till 50 procent var 720 €/mån. Vid slutet av året fanns drygt 4 000 löpande partiella pensioner som tagits ut till 25 procent. Genomsnittet på dessa pensioner var 420 €/mån och medianen var 370 €/mån.

Merparten av de partiella ålderspensionerna börjar före den egentliga lägsta åldern för ålderspension. Vid slutet av år 2020 fick var femte med partiell ålderspension den även efter den egna åldersklassens lägsta pensionsålder, kvinnor lite oftare än män. Skillnaderna mellan pensionerna på 25 procent och 50 procent var små.

Läs mer:

Arbetslivspension betalades till 62 personer i slutet av år 2020

Arbetslivspension 2018–2020

201820192020
Sökande101111208
Inledda pensioner212772
 – Medelpension €/mån1 870
2 0812 173
Pensionstagare 31.12.51562

Läs mer:

Fråga statistiktjänsten: