En närmare beskrivning av pensionssystemet (på finska): Romanian eläkejärjestelmä 2011 (pdf)

Löntagarna och företagarna omfattas av arbetspensionssystemet:

  • Inkomstpension
  • Fondpension från och med 2008 (obligatorisk för under 35-åringar)
  • Vissa yrkesgrupper har egna yrkesspecifika pensionssystem. Dessa är bland annat jurister, personer yrkesverksamma inom armén och präster.
  • De som inte omfattas av försäkringen (bl.a. jordbrukare) kan frivilligt ansluta sig till det allmänna pensionssystemet.

Ingen bosättningsbaserad folkpension. Minimiutkomsten tryggas av socialbidrag (ajutor social). Frivilligt pensionssparande har varit möjligt sen år 2007.

Ålderspensionen bestäms enligt poäng som tjänats in under hela yrkesbanan. Pensionspoängen får man genom att dividera den försäkrades genomsnittliga månadslön med den genomsnittliga nationella månadslönen.

Inkomstpension som finansieras enligt fördelningsprincipen och fullt fonderad fondpension.

Pensionsavgifter betalas i regel för alla inkomster utan någon undre gräns eller inkomsttak.

På andra webplatser:

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.