På den här sidan finns publiceringar av statistiken Totala pensionsutgifter från de föregående statistikåren.

Totala pensionsutgifter 2020, förhandsuppgifter
Totala pensionsutgifter 2019
Totala pensionsutgifter 2018
Totala pensionsutgifter 2017

Uppgifter från äldre statistikår finns i statistikdatabasen:

Närmare upplysningar om statistiken får du hos statistiktjänsten: