Utförligare beskrivning av pensionssystemet i Grekland: Kreikan eläkejärjestelmä 2015 (pdf)

Från och med år 2010 har stora förändringar skett i Greklands pensionssystem. Detta eftersom Europeiska kommissionen, Europeiska centralbanken och Internationella valutafonden IMF krävt att Grekland utför en övergripande reform av sitt pensionssystem. Syftet med ändringarna i pensionssystemet har varit att balansera landets offentliga ekonomi och att stoppa skuldutvecklingen. Det har visat sig vara svårt att förnya pensionssystemet eftersom lagarna som det grundar sig på är många och systemet administrativt har varit mycket splittrat.

Det lagstadgade pensionsskyddet grundar sig i regel på arbete. I pensionssystemet beviljas ålders-, invalid- och familjepension. Det lagstadgade pensionsskyddet består av en grundpension som garanterar minimitrygghet, av arbetspension samt av så kallad tilläggsdel för arbetspensionen dvs. en obligatorisk tilläggspension. Det obligatoriska tilläggspensionssystemet ändrades från förmånsbaserat till avgiftsbaserat (NDC, notional defined contribution) i början av år 2015. Frivilligt tilläggspensionsparande är smått.

Från och med år 2015 har pensionssystemet delats i ett nytt och ett gammalt system. Det grekiska parlamentet godkände pensionsreformen gällande detta år 2010. I det nya systemet har beräkningsreglerna för arbetspensionen förenhetligats och en ny bosättningsbaserad grundpension som garanterar minimitrygghet har införts. Reformen träder i kraft gradvis och de nya beräkningsreglerna för pension har tillämpats från och med år 2011 på så sätt att till och med år 2010 fastställs pensionen enligt det gamla systemet och från och med år 2011 enligt det nya systemet.

Pensionerna finansieras genom ett fördelningssystem. Pensionerna finansieras med arbetstagar- och arbetsgivaravgifter samt med statens medel. Försäkringsavgifter tas ut på månadsinkomster upp till 5 600 euro.

På de följande sidorna finns information om de centrala förvaltningsmyndigheterna, pensionssystemet samt ansökan om pension.

Administration

Socialförsäkringsanstalten EFKA (Eniaio Koinonikis Asfalisis) administrerar den allmänna socialförsäkringen. Alla specialanstalter sammanslogs till att bli en del av EFKA 1.1.2017. En del av specialanstalterna sköter dock ännu om handläggningen och utbetalningen av pensioner. EFKA tar ut försäkringsavgifterna och fungerar som förbindelseorgan i ärenden som gäller överenskommelser om social trygghet. EFKA täcker sjuk-, moderskaps- och pensionsförmåner.

Arbets- och socialministeriet övervakar EFKA:s verksamhet.

Specialanstalter (sammanslogs till EFKA 1.1.2017):

Arbetstagare inom media omfattas av försäkringskassan ETAP-MME (Eniaio Tameio Asfalisis Prosopikou Meson Mazikis Enimerosis) och arbetstagare inom det offentliga elbolaget av en egen kassa (TAP-DEH).

Pensionerna för statens tjänstemän administrerades tidigare av granskningsmyndigheten för statsekonomi GLK (Geniko Logistirio tou Kratous), som fungerade under finansministeriet.

På andra webbplatser:

  • Beskrivning av Greklands pensionssystem på SSA:s sidor
  • Beskrivning av pensionssystemet och socialförsäkringen i Grekland på Europeiska kommissionens webbsidor
  • Närmare information om att ansöka om pension från Grekland (Arbetspension.fi)

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.