Publikationer

Pensionsskyddscentralen ger ut vetenskapspublikationer, rapporter, statistik, handböcker och broschyrer som gäller pensionsskyddet. Den ger också ut tidskrifterna Työeläke och Arbetspension. Publikationerna är avgiftsfria, om annat inte anges.

Våra publikationer hittar du som e-publikationer i Julkari, som är ett öppet publikationsarkiv för social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde. En del av publikationerna finns också i tryck. På Publikationer-sidorna hittar du förteckningar över våra publikationer enligt serie. I Julkari finns också våra vetenskapliga artiklar som parallellpublikationer.

Julkari – öppet digitalt publikationsarkiv

Sök och ladda ner våra publikationer i publikationsarkivet Julkari. Vi för in alla våra publikationer där.

Gå till Julkari

Läs Arbetspension som e-publikation

Arbetspension är en fack- och intressegruppstidskrift som Pensionsskyddscentralen ger ut. Den utkommer som e-publikation och kan läsas på olika apparater på webbplatsen Työeläkelehti.fi.

Gå till Työeläkelehti.fi

Prenumerationer, avbeställningar och adressändringar

aineistotilaukset(at)etk.fi.

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.