Statistik

Pensionsskyddscentralen producerar mångsidig statistik över pensionssystemet i Finland. Statistiken innehåller uppgifter om pensionstagarna, de arbetspensionsförsäkrade, pensionsutgiften, den faktiska pensioneringsåldern, arbetspensionsrehabiliteringen och finansieringen av arbetspensionerna.

Vi producerar en del av Finlands officiella statistik över temaområdet socialskydd.

En exceptionellt stor indexförhöjning ledde till en flod av pensionsansökningar

Antalet pensionsansökningar ökade kraftigt under slutet av året när tiotusentals finländare ansökte om partiell ålderspension. Arbetspensionsindex steg märkbart mer än lönekoefficienten, vilket var exceptionellt. Det gjorde det motiverat att ta ut pensionen redan under fjolåret.

Arbetspensionstagare i Finland

De ungas inträde på arbetsmarknaden normaliserades under det andra coronaåret

År 2021 inledde 95 000 personer sitt första arbetspensionsförsäkrade arbete. Antalet ökade med en fjärdedel från föregående år och återgick nästan till nivån före corona.

Arbetspensionsförsäkrade i Finland

Allt fler pensionärer arbetar

I slutet av år 2021 arbetade över 90 000 personer av finländarna i åldern 63–67 år. Hälften av dem var pensionstagare om även de med partiell ålderspension räknas som pensionstagare.

Pensionstagarnas arbete

Faktisk pensionsålder högst i Sverige – också Finland nu i toppskiktet

Sverige, Finland och Danmark utmärker sig med en högre faktisk pensionsålder i en jämförelse mellan de nordiska länderna och Estland. Även om finländare under 2010-talet har pensionerat sig allt senare, lämnar de ändå arbetslivet tidigare än man gör i jämförelseländerna.

Faktisk pensionsålder i nordiska länder och Estland

Publiceringskalendern för statistik

I publiceringskalendern hittar du statistiken från PSC enligt publiceringstidpunkt.
Tidsplanen för publiceringen preciseras närmare publiceringstidpunkten.

Publiceringskalender

Månadsstatistiken visualiseras i en ny bildapplikation

I vår nya bildapplikation kan du studera grafik om antalet personer som gått i pension med arbetspension och data om deras medelpensioner. Uppgifterna finns att tillgå månadsspecifikt indelat efter olika pensionsslag.

Bildapplikation om månadsstatistik

Ett öppet gränssnitt till statistikdatabasen har öppnats

Nu är det möjligt att hämta statistikdata ur Pensionsskyddscentralens statistikdatabas i maskinläsbar form. Ett öppet gränssnitt gör det möjligt att dela statistikdata som öppen data genom en teknisk anslutning.

Statistikdatabas

Arbetspensionssystemet i bilder

Bildserien innehåller centrala uppgifter om arbetspensionssystemet och dess funktion. Bilderna är i ppt-format och kan fritt laddas ner.

Arbetspensionssystemet i bilder

Statistikpublikationer

I serien Statistik från Pensionsskyddscentralen publiceras statistiska uppgifter över olika områden inom pensionsskyddet. Statistiken bygger huvudsakligen på pensionssystemets registeruppgifter.

Statistikpublikationer