Statistik

Pensionsskyddscentralen producerar mångsidig statistik över pensionssystemet i Finland. Statistiken innehåller uppgifter om pensionstagarna, de arbetspensionsförsäkrade, pensionsutgiften, den faktiska pensioneringsåldern, arbetspensionsrehabiliteringen och finansieringen av arbetspensionerna.

Vi producerar en del av Finlands officiella statistik över temaområdet socialskydd.

Faktisk pensionsålder högst i Sverige – också Finland nu i toppskiktet

Sverige, Finland och Danmark utmärker sig med en högre faktisk pensionsålder i en jämförelse mellan de nordiska länderna och Estland. Även om finländare under 2010-talet har pensionerat sig allt senare, lämnar de ändå arbetslivet tidigare än man gör i jämförelseländerna.

Faktisk pensionsålder i nordiska länder och Estland

Medelpensionen 1 784 euro i månaden

Av finländarnas pensioner är närmare en tredjedel över 2 000 euro. Pensionsskillnaden mellan könen förblev oförändrad och den syns tydligt framför allt i kommuner med höginkomsttagare i Södra Finland. I mer än hälften av kommunerna är redan mer än 40 procent av befolkningen i arbetsför ålder pensionstagare.

Statistik över pensionstagarna i Finland

Rekordfå nya sjukpensionstagare

De nya sjukpensionernas antal minskade drygt 8 procent år 2021. Psykisk ohälsa är fortfarande den allmännaste orsaken till nya sjukpensioner. Den största enskilda orsaken är depression som leder till pensionering för i genomsnitt nio personer varje dag.

Arbetspensionstagare i Finland

Bruttoinkomsten för arbetande ålderspensionstagare i genomsnitt 3 400 euro i månaden

Var tionde pensionär i åldern 63–67 år arbetar. Största delen av arbetet är oregelbundet eller sker på deltid. Hos män var den sammanräknade medelinkomsten och -pensionen drygt 4 100 euro och hos kvinnor 2 900 euro i månaden.

Läs mer

Publiceringskalendern för statistik år 2022

I publiceringskalendern hittar du statistiken från PSC enligt publiceringstidpunkt.
Tidsplanen för publiceringen preciseras närmare publiceringstidpunkten.

Publiceringskalender

Månadsstatistiken visualiseras i en ny bildapplikation

I vår nya bildapplikation kan du studera grafik om antalet personer som gått i pension med arbetspension och data om deras medelpensioner. Uppgifterna finns att tillgå månadsspecifikt indelat efter olika pensionsslag.

Bildapplikation om månadsstatistik

Ett öppet gränssnitt till statistikdatabasen har öppnats

Nu är det möjligt att hämta statistikdata ur Pensionsskyddscentralens statistikdatabas i maskinläsbar form. Ett öppet gränssnitt gör det möjligt att dela statistikdata som öppen data genom en teknisk anslutning.

Statistikdatabas

Arbetspensionssystemet i bilder

Bildserien innehåller centrala uppgifter om arbetspensionssystemet och dess funktion. Bilderna är i ppt-format och kan fritt laddas ner.

Arbetspensionssystemet i bilder

Statistikpublikationer

I serien Statistik från Pensionsskyddscentralen publiceras statistiska uppgifter över olika områden inom pensionsskyddet. Statistiken bygger huvudsakligen på pensionssystemets registeruppgifter.

Statistikpublikationer