Statistik

Pensionsskyddscentralen producerar mångsidig statistik över pensionssystemet i Finland. Statistiken innehåller uppgifter om pensionstagarna, de arbetspensionsförsäkrade, pensionsutgiften, den faktiska pensioneringsåldern, arbetspensionsrehabiliteringen och finansieringen av arbetspensionerna.

Vi producerar en del av Finlands officiella statistik över temaområdet socialskydd.

Medelpensionen 1 845 euro i månaden

Finländarnas genomsnittliga totalpension var 1 845 euro i månaden år 2022. Medianpensionen var 1 614 euro i månaden. I genomsnitt betalades de största pensionerna i Nyland och de minsta i Södra Österbotten. Var tredje som fyllt 16 år fick pension i Finland.

Statistik över pensionstagarna i Finland

Sjukdomar i rörelseorganen gått fram som vanligaste orsaken till nya sjukpensioner

Antalet nya sjukpensioner som beviljades på grund av sjukdomar i rörelseorganen ökade i fjol nästan tio procent. De som går i sjukpension är allt oftare över 60 år.

Arbetspensionstagare i Finland

Pensioneringsåldern sjönk som förväntat

Under år 2022 gick finländarna i arbetspension två månader tidigare än året innan. I snitt gick man i pension som 62,2-åring. Vändningen nedåt berodde på det stora antalet nypensionerade med ålderspension.

Faktisk pensionsålder

Arbetspensionsrehabiliteringens klienter märkbart färre

Under år 2022 deltog 15 500 personer i arbetspensionsrehabilitering. Rehabiliteringsklienternas antal minskade från året innan med närmare 2 900 personer.

Arbetspensionsrehabilitering

Välavlönade hittade den partiella ålderspensionen

År 2022 inleddes närmare 35 000 nya partiella ålderspensioner, vilket är alla tiders rekord. En betydande del välavlönade personer valde i fjol den partiella ålderspensionen. Den tas vanligen ut till hälften, vilket i genomsnitt var 830 euro i månaden.

Nya pensionsslag och pensionsreformen

En exceptionellt stor indexförhöjning ledde till en flod av pensionsansökningar

Antalet pensionsansökningar ökade kraftigt under slutet av året när tiotusentals finländare ansökte om partiell ålderspension. Arbetspensionsindex steg märkbart mer än lönekoefficienten, vilket var exceptionellt. Det gjorde det motiverat att ta ut pensionen redan under fjolåret.

Arbetspensionstagare i Finland

Månadsstatistiken visualiseras i en ny bildapplikation

I vår nya bildapplikation kan du studera grafik om antalet personer som gått i pension med arbetspension och data om deras medelpensioner. Uppgifterna finns att tillgå månadsspecifikt indelat efter olika pensionsslag.

Bildapplikation om månadsstatistik

Pensionsskyddscentralens statistikdatabas

Pensionsskyddscentralens statistikdatabas tillhandahåller centrala tidsserier om den statistik som PSC producerar.

Statistikdatabas

Publiceringskalendern för statistik

Tidsplanen för publiceringen preciseras närmare publiceringstidpunkten. Statistiken publiceras på Etk.fi-sidorna kl. 9.

Publiceringskalender

Arbetspensionssystemet i bilder

Bildserien innehåller centrala uppgifter om arbetspensionssystemet och dess funktion. Bilderna är i ppt-format och kan fritt laddas ner.

Arbetspensionssystemet i bilder

Statistikpublikationer

I serien Statistik från Pensionsskyddscentralen publiceras statistiska uppgifter över olika områden inom pensionsskyddet. Statistiken bygger huvudsakligen på pensionssystemets registeruppgifter.

Statistikpublikationer