Statistik

Pensionsskyddscentralen producerar mångsidig statistik över pensionssystemet i Finland. Statistiken innehåller uppgifter om pensionstagarna, de arbetspensionsförsäkrade, pensionsutgiften, den faktiska pensioneringsåldern, arbetspensionsrehabiliteringen och finansieringen av arbetspensionerna.

Vi producerar en del av Finlands officiella statistik över temaområdet socialskydd.

Kvinnors löneutveckling saktar tydligt in i familjebildningsåldern

Finländarnas arbetspensionsförsäkrade inkomst varierar tydligt efter ålder och kön. De lägsta lönerna har kvinnor i början av arbetslivet och de högsta har män i 40 års ålder. Familjebildning ser ut att inverka i synnerhet på kvinnors löneutveckling.

Arbetspensions­försäkrade i Finland

Genomsnittlig totalpension 1 716 euro

År 2019 var den genomsnittliga totalpensionen för pensionstagarna 1 716 euro i månaden och medianpensionen 1 497 euro i månaden. Männens medelpension var 1 937 euro i månaden och kvinnornas 1 533 euro i månaden, dvs. ca femtedel mindre än männens.

Samtliga pensionstagare

Psykisk ohälsa den allmännaste orsaken till sjukpensionering

År 2019 sjukpensionerades 20 300 personer med sjukpension från arbetspensionssystemet. Av dem var 10 900 (54 %) kvinnor och 9 400 (46 %) män.

Den allmännaste orsaken till sjukpension var psykiska sjukdomar och beteendestörningar.

Arbetspensioner

Publiceringskalendern för statistik år 2021 har getts ut

I publiceringskalendern hittar du statistiken från PSC enligt publiceringstidpunkt.
Tidsplanen för publiceringen preciseras närmare publiceringstidpunkten. Statistiken publiceras på Etk.fi-sidorna kl. 9.

Publiceringskalender

Ett öppet gränssnitt till statistikdatabasen har öppnats

Nu är det möjligt att hämta statistikdata ur Pensionsskyddscentralens statistikdatabas i maskinläsbar form. Ett öppet gränssnitt gör det möjligt att dela statistikdata som öppen data genom en teknisk anslutning.

Statistikdatabas

Arbetspensionssystemet i bilder

Bildserien innehåller centrala uppgifter om arbetspensionssystemet och dess funktion. Bilderna är i ppt-format och kan fritt laddas ner.

Arbetspensionssystemet i bilder

Statistikpublikationer

I serien Statistik från Pensionsskyddscentralen publiceras statistiska uppgifter över olika områden inom pensionsskyddet. Statistiken bygger huvudsakligen på pensionssystemets registeruppgifter.

Statistikpublikationer