Statistik

Pensionsskyddscentralen producerar mångsidig statistik över pensionssystemet i Finland. Statistiken innehåller uppgifter om pensionstagarna, de arbetspensionsförsäkrade, pensionsutgiften, den faktiska pensioneringsåldern, arbetspensionsrehabiliteringen och finansieringen av arbetspensionerna.

Vi producerar en del av Finlands officiella statistik över temaområdet socialskydd.

Antalet nya sjukpensionerade vände nedåt

Psykisk ohälsa är fortfarande den allmännaste orsaken till sjukpensionering. Den största enskilda orsaken är depression, och den är orsaken till att tio personer varje dag går i sjukpension.

Arbetspensionstagare i Finland

Medelpensionen 1 762 euro i månaden

År 2020 var den genomsnittliga totalpensionen 1 762 euro i månaden, nästan 50 euro mer än år 2019. Medianpensionen var 1 534 euro i månaden, nästan 40 euro mer än år 2019.

Statistik över pensionstagarna i Finland

Corona påverkade inte benägenheten att ta ut partiell ålderspension i någon större utsträckning

De nya partiella ålderspensionernas antal ökade endast litet under undantagsåret. I slutet av året fick 29 000 personer partiell ålderspension. Av dem har en dryg tredjedel minskat på arbete.

Nya pensionsslag

Färre klienter inom arbetspensionsrehabiliteringen under coronaåret

Antalet klienter inom arbetspensionsrehabiliteringen minskade efter en lång uppåtgående trend. Ett undantag är företagare, som det fanns flera av bland klienterna.

Arbetspensions­rehabilitering

Månadsstatistiken visualiseras i en ny bildapplikation

I vår nya bildapplikation kan du studera grafik om antalet personer som gått i pension med arbetspension och data om deras medelpensioner. Uppgifterna finns att tillgå månadsspecifikt indelat efter olika pensionsslag.

Bildapplikation om månadsstatistik

Ett öppet gränssnitt till statistikdatabasen har öppnats

Nu är det möjligt att hämta statistikdata ur Pensionsskyddscentralens statistikdatabas i maskinläsbar form. Ett öppet gränssnitt gör det möjligt att dela statistikdata som öppen data genom en teknisk anslutning.

Statistikdatabas

Publiceringskalendern för statistik år 2021

I publiceringskalendern hittar du statistiken från PSC enligt publiceringstidpunkt.
Tidsplanen för publiceringen preciseras närmare publiceringstidpunkten.

Publiceringskalender

Arbetspensionssystemet i bilder

Bildserien innehåller centrala uppgifter om arbetspensionssystemet och dess funktion. Bilderna är i ppt-format och kan fritt laddas ner.

Arbetspensionssystemet i bilder

Statistikpublikationer

I serien Statistik från Pensionsskyddscentralen publiceras statistiska uppgifter över olika områden inom pensionsskyddet. Statistiken bygger huvudsakligen på pensionssystemets registeruppgifter.

Statistikpublikationer