Antalet egenpensionstagare bosatta i Finland och genomsnittlig totalpension

Inkluderar inte personer som får partiell ålderspension eller deltidspension.

Tabellen i Excel-format
Tabellens data i statistikdatabasen
Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över pensionstagarna i Finland

Antalet ålderspensionstagare bosatta i Finland och genomsnittlig totalpension

Inkluderar inte personer som får partiell ålderspension.

Tabellen i Excel-format
Tabellens data i statistikdatabasen
Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över pensionstagarna i Finland

Antalet sjukpensionstagare bosatta i Finland och genomsnittlig totalpension

Tabellen i Excel-format
Tabellens data i statistikdatabasen
Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över pensionstagarna i Finland