Antalet egenpensionstagare bosatta i Finland och genomsnittlig totalpension

Tabellen i Excel-format
Tabellens data i statistikdatabasen
Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över pensionstagarna i Finland

Genomsnittlig totalpension för egenpensionstagare bosatta i Finland, efter åldersgrupp

Tabellen i Excel-format
Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över pensionstagarna i Finland

Antalet egenpensionstagare bosatta i Finland och genomsnittlig totalpension, efter åldersgrupp

Tabellen i Excel-format
Tabellens data i statistikdatabasen
Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över pensionstagarna i Finland

Antalet ålderspensionstagare bosatta i Finland och genomsnittlig totalpension

Tabellen i Excel-format
Tabellens data i statistikdatabasen
Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över pensionstagarna i Finland

Antalet sjukpensionstagare bosatta i Finland och genomsnittlig totalpension

Tabellen i Excel-format
Tabellens data i statistikdatabasen
Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över pensionstagarna i Finland

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.