Kundtjänst

Pensionsskyddscentralen betjänar per telefon och på nätet. Vi har ingen kundmottagning på vårt kontor.

029 411 2110

Vi betjänar dig per telefon måndagar, onsdagar och fredagar kl. 9–15.

För samtal debiteras lokalnäts- eller mobilsamtalsavgift. Vid samtal från utlandet bestäms priset av den lokala operatören.

Pensionsskyddscentralen kan inte ta emot besökande kunder.

Tidsbokning

Boka en tid på förhand. Telefontider kan bokas genom vår elektroniska tidbokningstjänst.

Vi ger råd i synnerhet i frågor som gäller försäkring av utlandsarbete, ansökan om utländsk pension och övervakning av försäkring.

Boka en tid

Suomi.fi-meddelande

Suomi.fi-meddelanden är en informationssäker kommunikationskanal mellan Pensionsskyddscentralen och kunderna.

Du kan ta den nya tjänsten i bruk genom att logga in på webbtjänsten Suomi.fi och samtycka till elektronisk kommunikation med myndigheterna.

Till meddelandetjänsten på Suomi.fi

e-tjänsten

  • Ansök om intyg för utsänd arbetstagare (A1)
  • Kontrollera i vilket skede handläggningen av en ansökan om utländsk pension, intyg för utsänd arbetstagare (A1) eller ett ärende som gäller övervakning av försäkringen är.

Till e-tjänsten

Beställningar av publikationer

Beställningar/avbeställningar av publikationer och meddelanden om nya kontaktuppgifter:
aineistotilaukset(at)etk.fi

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.