I Asiendelen finns beskrivningar om pensionssystemen i Israel, Japan, Kina och Sydkorea.