I Asiendelen finns beskrivningar om pensionssystemen i Israel, Japan, Kina och Sydkorea.

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.