Pensionsskyddet för lantbruksföretagare, stipendietagare och sjöfartspersonal ordnas i särskilda pensionsanstalter.

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA tar hand om den sociala tryggheten för lantbruksföretagare och stipendietagare. LPA försäkrar jordbrukare, fiskare, renskötare och konstnärer och forskare som får arbetsstipendier.

LPA:s verksamhet grundar sig på lagen om pension för lantbruksföretagare (LFöPL).

Sjömanspensionskassan

Sjömanspensionskassan SPK är arbetspensionsanstalten för sjöfarare på finländska handelsfartyg i utrikesfart och isbrytare.

Sjömanspensionskassan beviljar och betalar arbetspensioner enligt lagen om sjömanspensioner.

I PSC:s Statistikdatabas finns mera information om försäkrade och pensionstagare hos olika arbetspensionsaktörer, om deras premieinkomster och andra storheter som gäller dem.

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.