Styrelse

Pensionsskyddscentralens styrelse består av ordförande, en vice ordförande och 13 medlemmar. Medlemmarna representerar arbetstagar-, arbetsgivar- och företagarorganisationer och arbetspensionsanstalter. Den nuvarande styrelsens mandatperiod är 2020–2022.

Jukka Ahtela

Styrelseordförande och ledande sakkunnig på Ahtela Consulting Oy

Vicehäradshövding

Ordförande

Medlem i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESC), medlem i PSC:s styrelse sedan år 2017

Läs mer

Essi Rentola

Direktör, social- och hälsovårdsministeriet

Juris kandidat

Vice ordförande

Ordförande för Sjömanspensionskassans fullmäktige, medlem i PSC:s styrelse sedan år 2020

Läs mer

Minna Helle

Arbetsmarknadsdirektör, Teknologiindustrin rf

Juris kandidat

Styrelsemedlem, representant för arbetsgivarna

Medlem i Elos och Sysselsättningfondens styrelser, medlem i PSC:s styrelse sedan år 2018

Läs mer

Markku Jalonen

Verkställande direktör, Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Licentiat i samhällsvetenskaper

Styrelsemedlem, representant för arbetsgivarna

medlem i Sysselsättningsfondens styrelse, medlem i PSC:s styrelse sedan år 2017

Läs mer

Keijo Karhumaa

Rådgivare till ledningen, JHL

Vicehäradshövding

Styrelsemedlem, representant för arbetstagarna

Medlem i styrelsen för Kyrkans pensionsfond, suppleant i Kevas delegation och suppleant i styrelsen för Statens Pensionsfond, medlem i PSC:s styrelse sedan år 2008

Läs mer

Janne Makkula

Arbetsmarknadsdirektör, Företagarna i Finland

Vicehäradshövding

Styrelsemedlem, representant för företagarna

Medlem i Elos styrelse, medlem i PSC:s styrelse sedan år 2015

Läs mer

Tiina Nurmi

Direktör, Försäkrings- och pensionstjänster, Ömsesidiga Pensionförsäkringsbolaget Ilmarinen

Filosofie magister, SGF, eMBA

Styrelsemedlem

Suppleant i Arek Oy:s styrelse, medlem i PSC:s styrelse sedan år 2021

Läs mer

Sinikka Näätsaari

Chef för pensionspolitik, FFC

Magister i samhällsvetenskaper

Styrelsemedlem, representant för arbetstagarna

Medlem i Elos styrelse, medlem i PSC:s styrelse åren 2001-2006, 2007 och sedan 2015

Läs mer

Katri Ojala

Ledande sakkunnig, Akava

Juris magister

Styrelsemedlem, representant för arbetstagarna

Medlem i PSC:s styrelse sedan år 2018

Läs mer

Ilkka Oksala

Direktör, arbetsliv, Finlands Näringsliv (EK)

Juris kandidat

Styrelsemedlem, representant för arbetsgivarna

Medlem i PSC:s styrelse sedan år 2015

Läs mer

Allan Paldanius

Finansdirektör, Keva

Filosofie magister

Styrelsemedlem

Medlem i styrelserna för EAPSPI, IAA:s pensions- och socialförsäkringssektion PBSS, medlem i PSC:s styrelse sedan år 2015

Läs mer

Sami Pakarinen

Direktör, Finlands Näringsliv (EK)

Filosofie doktor

Styrelsemedlem, representant för arbetsgivarna

Medlem i PSC:s styrelse sedan år 2020

Läs mer

Marja-Liisa Rajakangas

Direktör, STTK

Pedagogie kandidat, magister i samhällsvetenskaperna

Styrelsemedlem, representant för arbetstagarna

Medlem i arbetspensionsbolaget Ilmarinens styrelse, medlem i Pääkaupunkiseudun Turvakoti ry:s styrelse. I PSC:s styrelse sedan år 2021

Läs mer

Timo Sipilä

Skattedirektör, MTK

Juris kandidat

Styrelsemedlem, representant för lantbruksföretagarna

Medlem i FPA:s styrelse, medlem i PSC:s styrelse sedan år 2010

Läs mer

Katja Veirto

Direktör för samhällsrelationer, Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo

Magister i samhällsvetenskaper, Politices licentiat

Styrelsemedlem

Medlem i PSC:s styrelse åren 2014-2015, 2017 och sedan 2020.

Läs mer