I Nordamerikadelen finns beskrivningar om pensionssystemen i Kanada och USA.

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.