I serien Pensionsskyddscentralens analyser publiceras analyser, mellanrapporter, preliminära resultat av forskningsprojekt, metod- eller materialbeskrivningar samt andra uppdaterade eller mindre omfattande studier och beräkningar om pensionsskyddet med nära anknytning till beslutsfattandet.

Publikationerna finns tillgängliga i elektronisk form i publikationsarkivet Julkari. Nedan en lista över de nyaste publikationerna i serien. Äldre publikationer kan du söka och ladda ner i Julkari.

På andra webbplatser:

Nyaste analyserna

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.