Pensionstagarnas inkomstnivå

Pensionsskyddets nivå kan mätas t.ex. genom att studera medelpensionerna. Medelpensionerna har stigit i och med att arbetspensionssystemet successivt trätt i kraft, lönerna har ökat och yrkesbanorna har förlängts.

Pensionernas nivå kan också studeras i proportion till inkomsterna före pensionen. Då talar man om ersättningskvot.

Om perspektivet vidgas från pensionens nivå till pensionstagarens ekonomi, spelar hushållets storlek, struktur och boendeform en stor roll. Ett hushåll med två pensionstagare klarar sig på mindre pengar än två ensamboende pensionstagare. Boendekostnaderna är ofta lägre om man äger sin bostad än om man bor på hyra.

Forskningsbaserad kunskap om pensionärernas ekonomi

Vi forskar i pensionärernas ekonomi och pensionernas tillräcklighet i ljuset av pensioner, inkomster, konsumtion och erfarenheter för att få en så heltäckande bild som möjligt av hur pensionärerna klarar sig ekonomiskt.

Läs mer om pensionärernas ekonomi

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.