Vi betjänar pensionsanstalterna, myndigheterna och Pensionsskyddscentralens intressegrupper i ärenden som gäller centralregistren och lämnandet av uppgifter vardagar kl. 9–15. 

Kontaktuppgifter till kundservicen för personkunder.

Pensions- och ansökningstjänster
029 41 2813
elakeasiat(at)etk.fi

Intjänings- och arbetsgivarregistertjänster 
029 411 2823
tyosuhderekisteri(at)etk.fi, pajarekisterointi(at)etk.fi (oavlönade perioder), tyonantajarekisteri(at)etk.fi 

Personregisterärenden 
029 411 2806
henkiloselvittelyt(at)etk.fi

Pensionsutdrags- och myndighetsutdragstjänster
029 411 2814
Begäran om arbetspensionsutdrag 029 411 2110
tyoelakeote(at)etk.fi, viranomaisote(at)etk.fi 

EU-tjänster 
029 411 2822 (intyg över försäkringsperioder)
vakuutuskaudet(at)etk.fi

Dataskyddsärenden i fråga om registren
dataskyddsombud Marita Silmunmaa, marita.silmunmaa(at)etk.fi

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.