Pensionsreformer

Pensionslagstiftningen utvecklas kontinuerligt årligen, även om större reformer görs mera sällan. Arbetsmarknadsorganisationerna och statsmakten deltar i utvecklingsarbetet.

Förändringar i samhället ger ofta impulsen till reformer. Den praktiska lagberedningen för reformerna inleds t.ex. genom en överenskommelse mellan arbetsmarknadsorganisationerna eller en anteckning i regeringsprogrammet. Mindre ändringsbehov kan orsakas t.ex. av ändringar i annan lagstiftning som har en nära koppling till pensionsskyddet.

Den senaste omfattande pensionsreformen trädde i kraft i början av år 2017. Den gick vidare på samma väg som de föregående reformerna med ett längre arbetsliv som mål, när det lagstiftades om att den lägsta pensionsåldern skulle knytas till livslängdens utveckling.

Regeringsprogrammet och arbetspensionsreformen

Regeringen och arbetsmarknadsorganisationen dryftar åtgärder för en reform av pensionsskyddet. Reformen och förslagen bereds i två arbetsgrupper i samarbete mellan arbetsmarknadens centralorganisationer, social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriet. Vi har sammanställt material som PSC har publicerat om de teman som är aktuella med tanke på reformen. På sidan Beredningen av pensionsreformen 2023-2025 finns bl.a. information om arbetsgrupperna.

Beredningen av pensionsreformen 2023–2025

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.