Pensionstagarnas antal

Tabellen i Excel-format
Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över pensionstagarna i Finland

Ålderspensionstagarnas antal

Inkluderar inte personer med partiell ålderspension.

Tabellen i Excel-format
Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över pensionstagarna i Finland

Pensionstagarnas antal efter pensionsslag

Tabellen i Excel-format
Tabellens data i statistikdatabasen
Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över pensionstagarna i Finland

Egenpensionstagarnas antal

Inkluderar personer med ålderspension, partiell ålderspension, sjukpension, deltidspension och specialpension för lantbruksföretagare.

Tabellen i Excel-format
Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över pensionstagarna i Finland

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.