Ta gärna kontakt med oss i alla frågor som gäller övervakning av arbetspensionsförsäkringar.

Vi betjänar dig per telefon måndagar, onsdagar och fredagar kl. 9–15.

Boka en tid på förhand. Telefontider kan bokas genom vår elektroniska tidbokningstjänst.

Pensionsskyddscentralen
Övervakningsavdelningen
00065 Pensionsskyddscentralen

Kundtjänst: telefon 029 411 2110

Suomi.fi-meddelande

Suomi.fi-meddelanden är en informationssäker kommunikationskanal mellan våra kunder och oss.

Med Suomi.fi-meddelandetjänsten kan du skicka meddelanden och bilagor i ditt ärende, och Pensionsskyddscentralen kan svara på dem. Vi kan inte kommunicera med personkunder via e-post i ärenden som gäller konfidentiell information.

Du kan ta den nya tjänsten i bruk genom att logga in på webbtjänsten Suomi.fi och samtycka till elektronisk kommunikation med myndigheterna.

Vi tar gärna emot respons om såväl vår kundtjänst som våra webbsidor.

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.