Du kan kontakta oss i alla ärenden som gäller ansökan om utländsk pension. Vi betjänar per telefon vardagar klockan 9–15.

Under sommaren, må 7.6 – fre 27.8.2021, når du vår kundtjänst på måndagar, onsdagar och fredagar kl. 9-15.

Pensionsskyddscentralen
Kundtjänst
00065 Pensionsskyddscentralen

Telefon 029 411 2110

Om du vill kontrollera handläggningsstatus för ansökan om utländsk pension, kan du göra det i vår e-tjänst. Via e-tjänsten kan du också skicka Pensionsskyddscentralen ett Suomi.fi-meddelande på ett informationssäkert sätt.

Vi tar gärna emot respons om såväl vår kundtjänst som våra webbsidor.

Suomi.fi-meddelande

Suomi.fi-meddelanden är en informationssäker kommunikationskanal mellan våra kunder och oss.

Med Suomi.fi-meddelandetjänsten kan du skicka meddelanden och bilagor i ditt ärende, och Pensionsskyddscentralen kan svara på dem. Vi kan inte kommunicera med personkunder via e-post i ärenden som gäller konfidentiell information.

Du kan ta den nya tjänsten i bruk genom att logga in på webbtjänsten Suomi.fi och samtycka till elektronisk kommunikation med myndigheterna.