Prognoser

På Pensionsskyddscentralen görs mycket kalkyler och prognoser om pensionssystemets framtid. Tidsintervallerna och innehållen i kalkylerna beror på användningsändamålet. Den årliga prognosen över arbetspensionsutgiften och korttidskalkylerna görs med tanke på verkställigheten.

Långtidskalkylerna används för planeringen och utvärderingen av pensionssystemet. De utsträcker sig 60–70 år framåt i tiden och publiceras med 2–3 års mellanrum.

Pensionskalkylerna bygger på konjunkturprognosen, som är en ekonomisk prognos på kort sikt som görs för internt bruk inom arbetspensionssystemet.

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.