Prognoser

På Pensionsskyddscentralen görs mycket kalkyler och prognoser om pensionssystemets framtid. Tidsintervallerna och innehållen i kalkylerna beror på användningsändamålet. Den årliga prognosen över arbetspensionsutgiften och korttidskalkylerna görs med tanke på verkställigheten.

Långtidskalkylerna används för planeringen och utvärderingen av pensionssystemet. De utsträcker sig 60–70 år framåt i tiden och publiceras med 2–3 års mellanrum.

Pensionskalkylerna bygger på konjunkturprognosen, som är en ekonomisk prognos på kort sikt som görs för internt bruk inom arbetspensionssystemet.