Följ Pensionsskyddscentralens intressanta publiceringar och evenemang.

Tidpunkterna kan ändras. Uppgifterna på sidan uppdateras vid behov.

Maj 2022

16.5

Forskningsseminarium: Arbetsgivarnas åsikter om pensionsåldern och förlängning av arbetslivet

24.5.

Jämförelse av pensioneringsåldern i de nordiska länderna och Estland, rapporten
Effective retirement age and exit age in Nordic countries and Estonia

31.5

Arbetspensionsrehabiliteringen 2021 (statistik)

I juni:
Työeläke-lehti 2/2022, Tidskriften Arbetspension 1/2022, Arbetspensionstagarna i Finland 2021 (statistik)

Embargon. Medier som har förbundit sig till journalistreglerna kan höra sig för om material hos PSC:s kommunikationsavdelning.