Följ Pensionsskyddscentralens intressanta publiceringar och evenemang.

Tidpunkterna kan ändras. Uppgifterna på sidan uppdateras vid behov.

Oktober 2022

3.10

Tidskriften Työeläkelehti 3/2022

13.10
Långsiktiga kalkyler (PTS) Rapport

vecka 43

Global Pension Index Report, jämförelse av pensionssystem

I november: Arbetspensionsdagen 2022, rapporten Kansainvälinen eläkemaksutaso om pensionsavgifternas nivå internationellt, rapporten Muuttuva vanhuuseläkeikä 2021 om pensionsåldern i förändring

Embargon. Medier som har förbundit sig till journalistreglerna kan höra sig för om material hos PSC:s kommunikationsavdelning.