Följ Pensionsskyddscentralens intressanta publiceringar och evenemang.

Tidpunkterna kan ändras. Uppgifterna på sidan uppdateras vid behov.

November 2020

TBA
Hur väl känner folk till pensionsfrågor och 2017 års pensionsreform? (enkätundersökning)

10.11
Forskningsseminarium om framgångar och smärtpunkter inom arbetspensionsrehabiliteringen

16.11
Eläkekomitea-podcasten: Vilka är framtidens fattigpensionärer?

17.11
Arbetspensionsdagen 2020

26.11
Arbetspensionsförsäkrade i Finland 2019 (statistik)

30.11
Tidskriften Työeläke 5/2020

I december: Episod nr 5 av Eläkekomitea, utvärdering av incitamenten för att gå i pension (rapport), I pension och i arbete (statistik)