Följ Pensionsskyddscentralens intressanta publiceringar och evenemang.

Tidpunkterna kan ändras. Uppgifterna på sidan uppdateras vid behov.

Februari 2024

8.2
Enkäten Från arbete i pension: Arbetsförhållanden och incitament (forskning)
Läs mer om pågående forskningsprojekt
Forskningsbaserad kunskap om pensionsskyddet

14.2
Pensioneringsåldern 2023 (statistik)

22.2
Ny finansieringskalkyl för arbetspensionerna (rapport)

27.2
Preliminära uppgifter om FöPL-arbetsinkomsterna 2023 (statistik)


I mars
Medelpensionen 2023 (statistik)

Mätning av arbetslivslängden och arbetslivslängdens utveckling i olika befolkningsgrupper (forskning)

Embargon. Medier som har förbundit sig till journalistreglerna kan höra sig för om material hos PSC:s kommunikationsavdelning.


Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.