Prenumerera på våra nyhetsbrev genom att välja de alternativ som intresserar dig på blanketten. Kom ihåg att också uppge namn och e-postadress.

Du kan läsa om dataskyddet i samband med nyhetsbreven i dataskyddsbeskrivningen för webbtjänster. Läs också om vår allmänna dataskyddspraxis.

Pensionsskyddscentralens nyhetsbrev

Vårt svenskspråkiga nyhetsbrev berättar om aktualiteter och ny sakkunniginformation inom arbetspensioner. Nyhetsbrevet utkommer 4 gånger om året.

De senaste nyhetsbreven finns i nyhetsbrevsarkivet

Tidskriften Arbetspensions nyhetsbrev

Tidskriften Arbetspension är en fack- och intressegruppstidskrift som vänder sig till sakkunniga och beslutsfattare inom pensionsfältet. Den är en systertidskrift till den finskspråkiga Työeläke-lehti och utkommer två gånger om året. Den ges ut både i tryck och digitalt. Den digitala utgåvan kan läsas på webbplatsen Työeläkelehti.fi.
Nyhetsbrevet skickas när ett nytt nummer av tidningen kommer ut.

De senaste nyhetsbreven finns i nyhetsbrevsarkivet.