Utförligare beskrivning av pensionssystemet i Slovakien (på finska): Slovakian eläkejärjestelmä 2009 (pdf)

Pensionsskyddet i Slovakien baseras på arbete. Enligt pensionssystemet beviljas ålders-, invalid- och familjepensioner. Löntagarna och företagarna omfattas av det lagstadgade arbetspensionssystemet.

Obligatoriskt fondpensionssystem (s.k. II pelare) har varit i kraft sedan år 2005. Av ålderspensionsavgiften förs hälften till den pensionsfond som den försäkrade själv har valt om personen i fråga omfattas av fondpensionssystemet (systemet var när det trädde i kraft frivilligt till en viss del av de äldre årsklasserna).

Behovsprövade minimiförmåner betalas till dem som inte har rätt till arbetspension. Utöver lagstadgad och obligatorisk fondpension kan pensionsskyddet kompletteras med frivilliga tilläggspensioner.

Frivilligt pensionssparande har varit möjligt sen år 2006.

Rätten till ålderspension (arbetspension och fondpension) förutsätter försäkringstid på 15 år. Fondpensionen bestäms enligt placeringsavkastningen.

De lagstadgade ålders-, invalid- och familjepensionerna finansieras enligt principen av fördelningssystem. Systemet med individuella pensionskonton är fullt fonderat. Staten täcker möjligt underskott och avgifter för barnavårdstid. Dessutom betalar socialförsäkringsanstalten försäkringsavgifterna för tider som invalidpensioner erhållits.

På andra webplatser:

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.