Avdelningschefer

Pensionsskyddscentralens verksamhet är organiserad i avdelningar för forskning, planering, registertjänster, övervakning, utländska pensionsärenden, juridiska frågor och kommunikation, it och administration.

Personalens e-postadresser har formen fornamn.efternamn@etk.fi.