Yrkesbanans längd, dess placering i tiden och inkomsterna under den aktiva tiden påverkar pensionens nivå. Arbetslivslängden har också konsekvenser för pensionssystemets ekonomiska hållbarhet. De samhällspolitiska målen att förlänga arbetslivet och höja sysselsättningsgraden ökar behovet av forskningsbaserad kunskap om ämnet.

Under programperioden bedriver vi forskning i de skeden och förändringar under yrkesbanan som är av betydelse för pensionen och undersöker yrkesbanornas längd och förvärvsinkomster och förändringar i dessa i olika befolkningsgrupper. Ett centralt delområde för forskningen är yrkesbanorna bland de äldsta som är i förvärvsaktiv ålder, men föremål för forskning är också skedena i början och mitten av yrkeslivet och i synnerhet förändringar och avbrott i yrkesbanorna. Allt fler arbetar och får pension samtidigt. Under programperioden forskar vi därför i hur allmänt det är att arbeta och få pension parallellt och vilka orsakerna är.

Aktueltt

Ungas arbetsliv och pensioner hade fått en bra start före pandemin

En majoritet av de unga i åldersgruppen 18–22 år arbetar. Samtidigt tjänar de in början till sin pension.

Enligt undersökningen har finländarna födda år 1996 vid 18–22 års ålder tjänat in en månadspension på i genomsnitt 52 euro för sina förvärvsinkomster.  Med finns också större pensioner. Var tionde född år 1996 har som 18–22-åring tjänat in en månadspension på nästan 120 euro för sina inkomster.  

Läs mer:


Utbildningsbakgrunden syns i den faktiska pensionsåldern

Arbetstagare med lägre utbildning går tidigare i pension än de som har en hög utbildning. Under de senaste åren har skillnaderna i pensioneringsålder mellan utbildningsgrupperna ändå minskat något.

Specialforskare Aart-Jan Riekhoff skriver om huvudresultaten av sin nya undersökning i sitt blogginlägg. Blogginlägget är på engelska.

Läs mer:


Industriarbetstagarnas yrkesbanor är stabilare än man påstått

Det hävdas ofta att globaliseringen och den teknologiska utvecklingen försvagar industriarbetstagarnas yrkesbanor. I den färska forskningsartikeln hittar man inga bevis på detta. Däremot konstaterades det i undersökningen att det finns betydande skillnader i yrkesbanans längd mellan könen och olika utbildningsgrupper. I undersökningen studerades arbetstagare inom skogs-, metall- och kemiska industrin i Finland åren 1988–2015. Forskningsartikeln har publicerats i tidskriften Nordic Journal of Working Life Studies.

Läs mer: